Informujemy,że w związku zakończeniem  naboru wniosków nr 9/2019 i 10/2019, odbędzie się posiedzenie Rady, która  dokona oceny i wyboru operacji. Dodatkowo na posiedzeniu zostanie dokonana ponowna ocena operacji VII/5/19. Posiedzenie według porządku wynikającego z Regulaminu Rady zostało zaplanowane na godz. 8.00, 22  października  2019 r. w  biurze LGD w Koźminie Wlkp.Załączniki: