Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo/warsztatowe

dot. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  dotyczacych projektu grantowego w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego, które odbędzie się 30.10.2019 r. w sali wiejskiej w Staniewie. o godz. 19.00

Zapraszamy w szczególności potencjalnych wnioskodawców - którzy zamierzają ubiegać się
o wsparcie w ramach najbliższych naborów wniosków

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału do 27.10.2019 r.

tel. 782 386 222      e-mail: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl