Szanowni Państwo ! 
Rada w dniu 22.10.2019 r. dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr 9/2019. Ze względu na wycofanie przed oceną jedynego wniosku  w ramach naboru nr 10/2019 nie dokonano wyboru i oceny wniosków. W trakcie posiedzenia rady dokoanno ponownej oceny operacji ojętej protestem w ramach naboru 7/2019.
Poniżej dokumentacja z przeprowadzonej oceny, obejmująca w szczególności listy operacji wybranych i niewybranych, zgodnych z LSR. Ponadto publikujemy  protokół z posiedzenia Rady.Załączniki: