Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego przekazujemy ankietę dla mieszkanców sołectw. W związku z rozpoczęciem prac nad nowym programem „Wielkopolska Odnowa Wsi” uprzejmie prosimy o wypełnienie  załączonej ankiety wśród mieszkańców sołectw . Odpowiedzi pozowlą na  spojrzenie na potrzeby mieszkańców wielkopolskich wsi.

Prosimy, aby wypełnione ankiety odesłać w formie papierowej na adres lub pozostawić w biurze LGD w Koźminie Wlkp.:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Termin nadsyłania wypełnionych ankiet mija 31 grudnia 2019 r.

 Załączniki: