Wniosek o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą


Integracja lokalnej społeczności

4/2020/G

wraz z krótką instrukcją 

oraz arkusz pomocniczy samoliczący z opisem zadania. Zachęcamy do skorzystania z arkuszu pomocniczego.Załączniki: