Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  "Wielkopolska z Wyobraźnią". 
Na podstawie paragrafu 20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w Hotelu pod Szyszkami w Nowej Obrze
, odbędzie się w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”. 

Z upoważnienia Zarządu 
Prezes S. Szyszka Załączniki: