Informujemy beneficjentów, że w związku z zakończeniem prac przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad aktualizacją formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji dostepne sa nowe wzory tych dokumentów.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie: www.dprow.umww.pl oraz www.arimr.gov.p