Informujemy,że w związku zakończeniem  naboru wniosków  3/2019/G, odbędzie się posiedzenie Rady, która  dokona oceny i wyboru operacji w rmach proejktu garntowego. Posiedzenie według porządku wynikającego z Regulaminu Rady zostało zaplanowane na godz. 10.00, 8  stycznia 2020 r. w  biurze LGD w Koźminie Wlkp.Załączniki: