Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" zaprasza członków oragnów statutowych stowarzyszenia, członków Stowarzyszenia, przedstawicieli beneficjentów Stowarzyszenia, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz mieszkańców obszaru LGD zaintersowanych wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozowju do udziału  w warszacie refleksyjnym  na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku, który odbędzie się w sobotę 25 stycznia 2018 roku, o godz. 17.40 w Pałacu w Orli, koło Koźmin Wlkp. Planowany czas warszatu to 5 godzin.

Prosimy zainteresowanych udziałem o potwierdzenie przybycia do dnia 22.01.2019 r. telefonicznie (tel. 782 386 222) lub meilowo pod adresem stow@wielkopolskazwyobraznia.pl

Jednocześnie informujemy, że od 23 stycznia br. w biurze LGD będą dostępne  dano dotyczące realizacji finansowej LSR i rzeczowej, funkcjonowania LGD i biura (m.in. działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne. Na prośbę zainteresowanych istnieje mozliwość przesłania materiałów meilowo.