W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem

Prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze LGD do niezbędnego minimum

Wszystkie sprawy niewymagające osobistej obecności w Biurze LGD prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub mailową lub poprzez Profil LGD na FB:

Tel. 782 386 222

Tel. 518 361 135

stow@wielkopolskazwyobraznia.pl