Informujemy, że zgodnie z harmonogramem naborów w najbliższym czasie rozpoczną sie nabory wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W zakresie Rozwijania działalności gospodarczej  oraz  Podejmowania działalności gospodarczej w dniach od 23.06.2020 r. do dnia 7.07.2020 r. 

Natomiast w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków w terminie 29.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.

Ogłoszenia o naborach dostępne na naszej stronie  internetowej (http://wielkopolskazwyobraznia.pl/) w zakładce - Nabory wniosków 2014-2020.

Organizacje pozrządowe infromujemy, że w dniach 29.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.  będzie prowadzony nabór wniosków w ramach projektu grantowego pod nazwą Integracja lokalnej społeczności. Ogłoszenie o naborze dostępne na naszej stronie internetowej(http://wielkopolskazwyobraznia.pl/) w zakładce - Projekty Grantowe. 

Zapraszamy !