Szanowni Państwo,
Zapraszamy na szkolenie(warsztat) w zakresie  wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego "Integracja lokalnej społeczności", które odbędzie się
6.07.2020 o godz. 18.30.  Z uwagi na stan epidemi  zapraszamy na szkolenie w formie E-learningowej za pośrednictwem naszego profilu w mediach społecznościowych. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane do osób, które wezmą udział w szkoleniu. Przypominamy, że w przypadku chęci uzyskania punktów za udział w szkoleniu koniecznym jest dokonanie imiennego zgłoszenia do 3 lipca 2020 r. oraz udział danej osoby najczęściej  przedstawiciela organizacji pozarządowej.