Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”- Partner KSOW informuje, że 8.06.2020 r podpisana została umowa
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

Udział w XI Europejskich Targach Produktów Regionalnych.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 19 480,00 zł. Operacja mająca na celu upowszechnienie wiedzy, wymianę doświadczeń i promocję w zakresie dobrych praktyk tradycyjnej wytwórczości lokalnej i folkloru wśród twórców ludowych, przedstawicieli zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, producentów lokalnych oraz ich aktywizację poprzez uczestnictwo w wyjeździe studyjnym na XI Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz przygotowanie stoiska promocyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

1. Aktywizacja, a docelowo zawiązanie partnerstwa w zakresie wytwórczości lokalnej i folkloru wśród twórców ludowych, przedstawicieli zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich i producentów produktów lokalnych.

2. Nawiązanie kontaktów i zdobycie podstaw wiedzy dot. wytwórczości lokalnej i folkloru, które przyczyniają się do realizacji potencjalnych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie przez 28 uczestników oraz promocja wytwórczości lokalnej.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym
http://ksow.pl.