Informujemy, że w związku zakończeniem naborów wniosków, odbędzie się posiedzenie Rady, która dokona oceny i wyboru operacji. Posiedzenie według porządku wynikającego z Regulaminu Rady zostało zaplanowane na godz. 10.00, 30 lipca 2020 r. w biurze LGD w Koźminie Wlkp. 

Proces oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 realizowany jest przez specjalnie powołany organ jakim jest Rada LGD na podstawie przyjętych procedury, które zapewniają bezstronność jej członków oraz reprezentację wszystkich sektorów. O efektach pracy Rady informujemy publikująć listy ocenionych operacji w zakładce Nabory Wniosków.

 Załączniki: