Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie

Cel projektu: Umożliwienie mieszkańcom atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie. W ramach projektu zakupiono mobilną scenę.

Beneficjent: Gmina Borek Wlkp.

Koszty całkowite: 183 884,96 zł

Kwota dotacji: 117 006,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”