Tytuł projektu: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie

Cel projektu: Poprawa warunków środowiskowych spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz szersze włączenie społeczności poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Czarnym Sadzie.

Beneficjent: Gmina Koźmin Wlkp.

Koszty całkowite: 234 029,52 zł

Kwota dotacji: 148 912,98 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”