Tytuł projektu: Rozwój działalności produkcyjne firmy ADPAL Adam Szczepaniak w oparciu o wdrożenie innowacyjnego produktu – mydło w płynie z mlekiem wielbłąda

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorstwa ADPAL Adam Szczepaniak w oparciu o wprowadzenie do asortymentu firmy nowej oferty produktowej tj. ekologicznego mydła z mlekiem wielbłąda w płynie, innowacyjnego na skalę europejską, z zastosowaniem  innowacyjnych rozwiązań technologicznych (innowacyjna zautomatyzowana linia do produkcji mydła) oraz zwiększenie zysku z działalności, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i potencjału.

Beneficjent: ADPAL Adam Szczepaniak

Koszty całkowite:  430 500,00 zł

Kwota dotacji: 166 813,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”