Cel projektu: Zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców miasta i gminy poprzez przywrócenie utraconych oraz nadanie nowych walorów zabytkowej przestrzeni placu rynkowego w Pogorzeli, co nastąpi poprzez wyeksponowanie i podniesienie standardów technicznych istniejących cennych elementów, wprowadzenie elementów nowych - fontanny, zieleni.

Beneficjent: Gmina Pogorzela

Koszty całkowite: 324 966,22 zł

Kwota dotacji: 206 776,00 zł

Projekt na etapie rozliczenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”