Tytuł projektu: Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną przy budynku Kółka Rolniczego w Rozdrażewie

Cel projektu: poprawa warunków życia i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez urządzenie bezpiecznego i atrakcyjnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w centrum miejscowości Rozdrażew.

Beneficjent: Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rozdrażewie

Koszty całkowite: 59 605,00 zł

Kwota dotacji: 59 605,00 zł

Projekt na etapie rozliczenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”