Szanowni Państwo ! 
Rada w dniu 30.07.2020 r. dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr 11/2020 oraz 13/2020.
Poniżej dokumentacja z przeprowadzonej oceny, obejmująca w szczególności listy operacji wybranych i niewybranych, zgodnych z LSR. Ponadto publikujemy  protokół z posiedzenia RadyZałączniki: