Zaproszenie na konferencję

W 2020 roku mija 750 lat Rozdrażewa oraz 30 lat odrodzonego samorządu lokalnego. Z okazji tak dostojnego jubileuszu pragniemy zaprosić na konferencje

pt.: 750 lat Rozdrażewa, 30 lat samorządu – doświadczenia i wyzwania w rozwoju obszarów wiejskich.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie możemy się razem spotkać. Wobec zaistniałej sytuacji konferencja przyjmie formę zdalną, będziemy mogli się spotkać na transmisji internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/wielkopolskazwyobraznia.lgd

lub https://www.facebook.com/gminarozdrazew

Początek konferencji o godz. 10.00 we wtorek 13.10.2020 r.

Zapraszamy, w szczególności lokalnych liderów  (Władze samorządowe, pracowników jst, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich) !