Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" zaprasza członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią".

Na podstawie paragrafu 20 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w Koźminie Wlkp. w biurze LGD przy ul. Boreckiej 23 odbędzie się w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Z uwagi na stan epidemii na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zebranie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy do transmisji pod adresem: https://clickmeeting.com/pl/join-webinar po podaniu numeru ID, który zostanie przesłany na adres meilowy lub numer telefonu członka stowarzyszenia.

Udział w walnym zebraniu jest możliwy na kilka sposobów:

  1. Za pośrednictwem komputera lub telefonu z dostępem do Internetu poprzez kliknięcie zaproszenia przesłanego na adres email członka stowarzyszenia.
  2. Za pośrednictwem komputera lub telefonu z dostępem do Internetu poprzez wejście na stronę https://clickmeeting.com/pl/join-webinar i podanie numeru ID przesłanego na adres meilowy lub numer telefonu członka stowarzyszenia.

Wszystkich członków stowarzyszenia, którzy nie mają technicznych możliwości udziału w zebraniu, a chcieliby w nim uczestniczyć prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru w terminie do 11 grudnia br. pod numerem telefonu 782386222, wówczas zarząd zainteresowanym osobom nie mającym możliwości skorzystania z platformy internetowej zorganizuje możliwość udziału w zebraniu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w walnym zebraniu prosimy o potwierdzenie udziału do 17 grudnia br. lub zapraszamy na próbne połączenie testowe platformy do obsługi walnego zebrania 17 grudnia br. w godzinach 11.00-12.00. Test połączenia można wykonać również w innym uzgodnionym telefonicznie terminie z biurem LGD.

W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu meilowego prosimy o niezwłoczne poinformowanie Zarządu Stowarzyszenia.Załączniki: