Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełniania ankiety  na temat jakości pomocy świadczonej przez LGD, w której można wyrazić  ewentualne uwagi do planu komunikacyjnego. W szczególności prosimy o wypełnienie ankiety przez wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach LSR w 2020 roku.

Stworzone w serwisie interankiety