W dniu 31.03.2021r. podpisano aneks zmieniający Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2023, w ramach którego dokonano przewalutowania strategii oraz korekty planu działania i prcedury monitoringu i ewaluacji. Załączniki: