Szanowni Państwo ! 
Rada w dniu 25.05.2021 r. dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru wniosków nr 14/2021, 15/2021, 16/2021.
Poniżej dokumentacja z przeprowadzonej oceny, obejmująca w szczególności listy operacji wybranych i niewybranych, zgodnych z LSR. Ponadto publikujemy  protokół z posiedzenia RadyZałączniki: