27 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się podpisanie aneksu do umowy ramowej na dodatkowe środki w kwocie 436 480 €. Posłużą one na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Oficjalnego podpisania dokonali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – Izabela Mroczek oraz Prezes LGD Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" – Sławomir Szyszka.Galeria zdjęć: