Zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 • Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

   

   

A także w trosce o zdrowie, życie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników biura, informujemy że, zgodnie z powyższym rozporządzeniem poz. 149 z dnia 21 stycznia 2022 r., do 28 lutego br.:

 

 1. Biuro LGD może przejść na system zdalny lub hybrydowy

   

 2. Pracownicy pozostają w stałym kontakcie telefonicznym lub mailowym

   

 3. W przypadku konieczności przybycia do biura LGD uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Jest to podyktowane lokalizacją biura LGD w budynku użyteczności publicznej, jakim jest Przedszkole

 

 

Przychodząc do biura, prosimy o założenie maseczki ochronnej, zdezynfekowanie dłoni i poczekanie przed wejściem, aż pracownik biura podejdzie do Państwa.

 

Dziękujemy za zrozumienie sytuacji,

 

LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”

 

Tel. 782 384 222 lub 782 386 222 lub 518 510 922