Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" zaprasza członków organów statutowych stowarzyszenia, członków stowarzyszenia, przedstawicieli beneficjentów stowarzyszenia, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz mieszkańców obszaru LGD zainteresowanych wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, jak i również działań lokalnych Lokalnej Grupy Działania w minionym roku, który odbędzie się w sobotę 26 lutego 2022 roku, o godz. 18.30 na sali konferencyjnej Pałacu w Orli, koło Koźmina Wlkp. Planowany czas warsztatu to minimum 5 godzin.

Prosimy zainteresowanych udziałem o potwierdzenie przybycia do dnia 24.02.2022 r. telefonicznie (tel. 782 386 222 lub 518 510 922) lub mailowo pod adresem stow@wielkopolskazwyobraznia.pl

Możliwość zorganizowania spotkania pojawiła się dzięki poprawie sytuacji epidemiologicznej na naszym terenie oraz zluzowania obostrzeń. Dlatego nie ma przeciwwskazań do organizacji spotkania właśnie w tym dniu i w formie stacjonarnej.