W ramach konsultacji zaplanowano wykorzystanie narzędzia nadrzędnego – analizy SWOT, a także narzędzia pomocniczego do stworzenia i wykorzystania jak najlepszej analizy – metody VISIS.

Pierwsze ze spotkań odbędzie się przy udziale lokalnych liderów – reprezentantów organizacji i zrzeszeń w Gminie Pogorzela (takich jak KGW, OSP, koła rolnicze, kółka różańcowe, kluby sportowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, grupy inicjatyw mieszkańców etc.)  

Serdecznie zachęcamy do udziału w dniu 02.09.2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli (ul. Pl. Powst. Wlkp. 1, 63-860 Pogorzela) od godziny 10!

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Przedstawienie inicjatywy Leader w ramach PROW 2021-2027                                                                                                          

2. Omówienie konieczności konsultacji.                                                                                                      

3. Omówienie metody VISIS w procesie konsultacji LSR w grupie biorących udział w spotkaniu                                

4. Wypracowanie kierunków i potrzeb przybudowaniu strategii  poprzez wprowadzenie do kierunków analizy SWOT i metody VISIS

Drugie ze spotkań odbędzie się przy udziale zarówno lokalnych liderów, jak i wszystkich chętnych wyrażenia swojej opinii i przedstawienia pomysłów oraz wizji na poprawę jakości życia w Gminie Pogorzela, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu.

Na drugie ze spotkań zapraszamy 13.09.2022 r. również do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli (ul. Pl. Powst. Wlkp. 1, 63-860 Pogorzela) od godziny 10!

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Zapoznanie z pracą w grupie roboczej w oparciu o metodę VISIS                                                                            

2. Przedstawienie inicjatywy Leader w ramach PROW 2021-2027                                                                              

3. Identyfikacja głównych problemów                                                                                                                              

4. Stworzenie czterostopniowej piramidy, zbudowanej z: podstawy – wizji i wskaźników, pierwszego piętra, czyli systemów, kolejnego piętra, tj. innowacji, demografii, ochrony środowiska i klimatu oraz cyfryzacji, a także jej wierzchołka – strategii                                                                

5. Określenie celów  i ustalenie ich hierarchi                          

6. Wypracowanie propozycji rozwiązań służących realizacji celów

PRAGNIEMY ZAZNACZYĆ, ŻE OBA Z PODANYCH TERMINÓW MOGĄ JESZCZE ULEC ZMIANIE! 

Liczymy na Państwa przybycie i omówienie kluczowych elementów dla stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w możliwie jak najszerszym gronie!