W związku z wejściem w życie w dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 59/2022 wprowadzającego formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy na operacje  w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, publikujemy wzór formularza ww. umowy wraz z załącznikami. 

Pliki te znajdują się w załącznikach do niniejszej treści.Załączniki: