Posiedzenie Koalicji AgriRegions, która składa się z 17 europejskich regionów charakteryzujących się silnie rozwiniętym sektorem rolnym, rozpoczęło się od wewnętrznej debaty na temat strategicznego ukierunkowania prac na przyszłe lata. „Autonomia wzakresie żywności oraz stabilność produkcji cen to tematy, którymi powinniśmy się zajmować w Koalicji, a także przewodzić dyskusjom w tych kwestiach na forum unijnym. Mamy także podobne problemy dotyczące produkcji rolnej i powinniśmy się nimi dzielić” zaproponował Wicemarszałek Grabowski zwracając uwagę na potrzebę zacieśnienia współpracy międzyregionalnej w Europie oraz wymiany doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi AgriRegionów. 

Przedstawiciele Koalicji spotkali się także z Wolfgangiem Burtscherem, Dyrektorem Generalnym DG Agri Komisji Europejskiej. W czasie debaty Wicemarszałek K. Grabowski podkreślił wyzwania, przed którymi stanęli wielkopolscy producenci rolni oraz konsumenci w kontekście wojny w Ukrainie: wzrost cen paliwa, nawozów oraz pasz dla zwierząt, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost cen żywności. Zaakcentował także, iż zmniejszenie dostaw zza wschodniej granicy wymaga solidarności w Europie, aby można było zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla wszystkich obywateli. Dyrektor Burtscher zgodził się, iż istnieje paląca potrzeba zapewnienia tego bezpieczeństwa w Europie oraz budowy suwerenności w zakresie żywności w długim okresie. Podkreślił również konieczność wypracowania równowagi pomiędzy ekologią i ekonomią w rolnictwie.   

Gośćmi ostatniej części posiedzenia byli posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Comagri). Benoît Biteau, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Herbert Dorfmann oraz Clara Aguilera podziękowali Koalicji za współpracę w czasie negocjacji przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w ostatnich latach, a podkreślając wagę silnej roli regionów w tej polityce, zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przyszłości.

W przeddzień posiedzenia, Wicemarszałek Grabowski spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnymi za negocjacje polskiego planu strategicznego WPR. Była to okazja, aby zaprezentować specyfikę wielkopolskiego rolnictwa, a także przedstawić największe wyzwania, które obecnie stoją przed tym sektorem w regionie. Oprócz konsekwencji dla rolnictwa związanymi z wojną w Ukrainie, dyskutowano o bieżącej sytuacji dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świn, ptasiej grypy, niskim poziomie dopłat bezpośrednich w Polsce oraz stepowieniu wschodniej części regionu. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwrócił również uwagę przedstawicieli Komisji Europejskiej na problem dotyczący zmniejszenia budżetu na rozwój obszarów wiejskich pomimo nadal istniejących dużych potrzeb np. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy infrastruktury dróg lokalnych.

Koalicja Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS jest głosem samorządów współpracujących na rzecz obrony sprawiedliwej i zrównoważonej wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz roli regionów w jej wdrażaniu.

Reprezentuje 17 regionów z 7 państw członkowskich: 

Azory, Andaluzja, Autonomiczna Prowincja Bolzano – Południowy Tyrol, Owernia-Roden-Alpy, Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Bretagne, Kastylia i Leon, Emilia-Romania, Estremadura, Lombardia, Nowa-Akwitania, Normandie, Kraj Loary, Sibiu, Toskania, Wielkopolska.

Łącznie stanowią one ponad 17 % całkowitej powierzchni użytków rolnych w UE i stanowią ponad 15 % ludności UE.