Uprzejmie informujemy, że przed zbliżającym się ogłoszeniem naboru wniosków, Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" zaplanowała bezpłatne szkolenie.

TERMIN SZKOLENIA: 27 października 2011 roku, godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: LICEUM OGÓLNIKSZTAŁCĄCE W KOŹMINIE WLKP.
PRZY UL. BORECKA 28

Szkolenie będzie obejmować operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

- "Małe projekty";
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw";
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej";
- "Odnowa i rozwój wsi".

Zakres szkoleń obejmować będzie między innymi zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach ogłaszanych projektów.

W szkoleniach mogą brać udział: Kluby Sportowe; KGW; OSP; Stowarzyszenia; samodzielne jednostki typu: biblioteki, domy kultury; lokalni przedsiębiorcy; rolnicy; pracownicy Urzędu Miasta i Gminy zajmujący się pisaniem wniosków o dofinansowanie oraz inne organizacje i osoby fizyczne zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie działania Stowarzyszenia LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią".

PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE PRZYBYCIA NA SZKOLENIE DO DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
tel.: 782 386 222 (w godz. 8.00-16.00)

Poniżej znajduje się plakat informujący o szkoleniu.

Pliki do pobrania:
plakat_kozmin_wlkp.pdf