Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki działalności LGD na najbliższe lata. Została wypracowana w toku konsultacji społecznych i będzie wdrażana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Została wybrana do realizacji jako jedna z 31 strategii, które będą wdrażane w województwie wielkopolskim.
Pliki do pobrania:
lsr_2016-2023.pdf