15.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Aktualizacja/zmiana LSR na lata 2016-2023

Mając na względzie pozytywną realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 

Zarząd Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią"

wszczął  procedurę aktualizacji/zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Mieszkańców LGD oraz wszystkie zainteresowane strony zaprasza się do składania swoich propozycji uwag i wniosków do LSR.

Uwagi i propozycje zmian można przesyłać na adres meilowy: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl w terminie do 25 czerwca 2020 r.

Jednocześnie zaprasza się na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie

29 czerwca  o godz. 13.00 na profilu FB stowarzyszenia. Podczas spotkania konsultacyjnego zostaną zaprezentowane propozycje zmian LSR.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu konsultacyjnym mających problemy techniczne z udziałem online prosimy o kontakt pod nr tel. 782 386 222.

 

                                                                                                                      Zapraszamy !Załączniki: