LGD podpisało umowę ramową

dnia 17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" podpisało z Marszałkiem Województwa - Panem Krzysztofem Grabowskim umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Czytaj więcej